OLANS GROUP » Чи потрібна індивідуальна ліцензія НБУ для розрахунків у валюті при покупці корпоративних прав українського підприємства у нерезидента? 1

Підготовлено працівниками

ТОВ «Оланс Груп»

 


Чи потрібна індивідуальна ліцензія НБУ для розрахунків у валюті при покупці корпоративних прав українського підприємства у нерезидента?

     Інвестування є однією з найпоширеніших форм співпраці по всьому світу і Україна не є виключенням. Але як показує практика, інвестиції, особливо іноземні, дуже рідко здійснюються у національній валюті України. В цій статті ми розглянемо деякі нюанси розрахунків між резидентом України та інвестором, зокрема при покупці у нерезидента корпоративних прав українського підприємства.

     Для початку визначимо, що є іноземною інвестицією в Україні. Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про режим іноземного інвестування», формами іноземних інвестицій є :

  • Часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
  • Створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
  • Придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
  • Придбання інших майнових прав.

      Як можна побачити з наведеного переліку, однією з форм інвестицій є створення або часткова участь в українських підприємствах. З різноманітних причин, у іноземних інвесторів виникає необхідність продати свою частку корпоративних прав в українському підприємстві. При цьому дуже часто інвестори вимагають провести розрахунок за таку частку в більш стабільній, ніж українська гривня, валюті. Такі розрахунки зазвичай здійснюються шляхом SWIFT-переказу. І тут виникає питання, чи необхідно отримувати індивідуальну ліцензію НБУ для переказу валютних цінностей.

     Цікавлячись думкою спеціалістів різних банків з цього приводу, ми з’ясували, що єдиної думки стосовно цього питання немає. В одному банку нам повідомили, що отримання індивідуальної ліцензії є обов’язковим для здійснення такого переказу, в іншому повідомили, що отримання ліцензії непотрібно. Тому ми звернулись із заявою до НБУ за роз’ясненням офіційної позиції Нацбанку з цього приводу.

     У своїй відповіді від 14.09.2017 р. № 25-0007 / 63480 НБУ пояснив, що продаж нерезидентом резиденту корпоративних прав українського підприємства, фактично є поверненням нерезиденту раніше здійсненої ним інвестиції та отриманням доходів від неї (за наявності). Також було зазначено, що відповідно до абзаців п’ятого та шостого підпункту «а» пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, у разі припинення інвестиційної діяльності, як і платежі у вигляді доходів (прибутків) від неї, не потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

Таким чином, у разі придбання корпоративних прав українського підприємства резидентом України у нерезидента, що за своїм змістом буде поверненням здійсненної раніше іноземної інвестиції та сплатою доходів (прибутків) від неї, відсутня необхідність отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

Задати питання/замовити послугу

Обратная связь

КОНТАКТИ
КОНТАКТИ
вул. Обсерваторна, 21 А, 2 пов.,м. Київ, Україна, 04053

+38 (096) 460 92 98,
+38 (063) 518 17 52.

Зворотній зв’язок

Обратная связь