OLANS GROUP » Чи легітимна податкова міліція? 1

Підготовлено працівниками

ТОВ «Оланс Груп»


Чи легітимна податкова міліція?

    Початок 2017 року в сфері контролюючих органів для України ознаменувався новиною, яка набрала широкого розголосу – податкова міліція з 1 січня 2017 року знаходиться поза законом.

    Справа в тому, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016, № 1797-VIII передбачалось виключити розділ з Податкового кодексу України (далі ПК України), що визначав статус податкової міліції. Проте, це не означало, що фінансові злочини не буде кому розслідувати. Цим же законом в перехідних положеннях передбачалось, що податкова міліція ліквідовується «з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє». Іншими словами, з моменту створення нового профільного органу, відповідального за податкові злочини.

    Як це часто буває, сталося так, як не гадалося. В Законі № 1797-VIII положення про ліквідацію податкової міліції (виключення відповідного розділу з ПК України) було під номером 134. Разом з тим, в перехідних положеннях цього закону, де мало бути застереження щодо набрання чинності його норм і, зокрема, положення про ліквідацію лише з певного моменту, пункту 134 немає. Відтак, його відсутність у переліку виключень означає, що пункт 134 Закону № 1797-VIII «Розділ XVIII2 виключити» набуває чинності набирає чинності з 1 січня 2017 року. Це означає, що на сьогодні немає правових підстав для діяльності податкової міліції, оскільки у неї немає законних прав та визначених законом повноважень.

  Однак, сам орган в установленому порядку, відповідно до закону, не ліквідований, правонаступник його не визначений, кримінальні провадження, справи та документи нікому не передані, підслідність злочинів, зокрема, про ухилення від сплати податків, залишилася за податковою міліцією, а новий орган не створений.

    За словами декого з чиновників, ця ситуація є ні чим іншим, як технічною помилкою і не може впливати на таке важливе питання як ліквідацію цілої структури правоохоронних органів. Шляхом виходу з цієї ситуації є надання роз’яснення, про те, що це технічна помилка і пункт 134 Закону № 1797-VIII має набрати чинності разом з відповідним законом про створення фінансової поліції. Проте, тут виникають сумніви щодо юридичної сили такого документу. Або ж, як ще один варіант, нарешті ухвалення закону про фінансову поліцію.

Варто зазначити, що Державна фіскальна служба України звернулася до комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики про внесення змін до Закону № 1797-VIII. З відповіді профільного комітету слідує, що податкова міліція є легітимною та діє в правовому полі, виконує функції, покладені на неї законодавством, а її діяльність регулюється відповідними законодавчими актами.

    Не зважаючи на те, що де-юре податкова міліція ліквідована з 1 січня цього року, відповідний розділ з ПК України не виключений, а під нормою міститься примітка, яка відсилає до норми Закону № 1797-VIII, яка визначає порядок набрання чинності прийнятих змін.

    Не дивлячись на комічність ситуації, питання залишається досі невирішеним. Окрім того, виникає питання, у чому складність внести зміни до Закону № 1797-VIII і виправити у відповідному положенні цифру «133» на «134», більше того, в даний закон в березні цього року вже вносились зміни…

    Отже, на сьогоднішній день, маємо колізію в законодавстві щодо статусу податкової міліції в Україні – де-юре – ліквідована, де-факто – продовжує свою діяльність. В Єдиному державному реєстрі судових рішень вже є кілька  ухвал слідчих суддів, в яких встановлено факт відсутності повноважень у слідчих податкової міліції. Слідуючи з цього, у випадку звернення до вас податкової міліції, можна ігнорувати вимоги її посадових осіб, посилаючись на наявну судову практику, в якій суд фактично погоджується, що з 1 січня 2017 року в слідчих податкової міліції відсутні повноваження. Разом з тим, позитивним залишається те, що плани недобросовісних платників про можливість несплати податків і ведення тіньового бізнесу все-таки не реалізувались.

 

Задати питання/замовити послугу

Обратная связь

КОНТАКТИ
КОНТАКТИ
вул. Обсерваторна, 21 А, 2 пов.,м. Київ, Україна, 04053

+38 (096) 460 92 98,
+38 (063) 518 17 52.

Зворотній зв’язок

Обратная связь