OLANS GROUP » DUE DILIGENCE ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 1

Підготовлено працівниками

ТОВ «Оланс Груп»

 

DUE DILIGENCE ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Оскільки нематеріальні активи відіграють все більш важливу роль у всіх галузях бізнесу, їх перевірка має велике значення. В даному випадку поговоримо про due diligence прав інтелектуальної власності (далі – ІВ), який може бути також частиною загального юридичного аудиту.

 

Процедура due diligence (дью-ділідженс) прав ІВ – це процедура із комплексу заходів, яка проводиться для всебічної перевірки законності і комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту та формування об’єктивного уявлення про об’єкти права ІВ.
Такі заходи включають в себе оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об’єктів ІВ, законність оформлення прав, правильність оформлення договорів про розпорядження майновими правами ІВ та перевірку на відсутність обтяжень.


В чому ж особливість due diligence прав інтелектуальної власності? Він охоплює детальну перевірку, яка дає можливість не тільки оцінити законність одержання прав ІВ на вже наявні об’єкти, а й проаналізувати бізнес-процеси, що склалися в компанії, пов’язані зі створенням об’єктів ІВ та їх оформленням, одержати рекомендації щодо їх вдосконалення.Необхідність в таких послугах, перш-за все може виникнути в інвестора чи покупця, а також компаній, бізнес яких тісно пов’язаний зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності. Такі об’єкти інтелектуальної власності, як знаки для товарів та послуг, програмне забезпечення використовуються практично кожною компанією незалежно від сфери діяльності.

Такий вид due diligence включає наступні етапи:

  1. Визначення вичерпного переліку об’єктів ІВ, власником яких є компанія;
  2. Перевірка реєстраційних документів на об’єкти ІВ, в тому числі, на знаки для товарів і послуг, що використовуються;
  3. Визначення переліку об’єктів ІВ, що придбані або використовуються на підставі договорів, аналіз таких договорів;
  4. Визначення переліку зареєстрованих об’єктів авторського права та необхідність їх реєстрації;
  5. Виявлення та виправлення прогалин в процесі отримання об’єктів права ІВ, зокрема, перевірка фактичного використання знаків і прав на їх використання;
  6. Перевірка наявних документів, на підставі яких передаються авторські права та підготовка висновків та плану наступних дій щодо забезпечення процесу передачі авторських прав;
  7. Виявлення судових спорів та претензій щодо порушення прав ІВ;
  8. Підготовка звіту з висновками та рекомендаціями.

Це лише приблизна послідовність перевірки прав ІВ. Залежно від цілі та поставлених питань, процедура може різнитися як кількістю етапів, так і їх змістом.

Для того, щоб розуміти і замовнику послуг due diligence прав ІВ, і виконавцю, яким буде об’єм роботи, що потім може вплинути на вартість таких послуг, фахівці повинні мати інформацію про те, які види діяльності здійснює компанія, які об’єкти ІВ використовує у своїй діяльності, для якої мети проводиться перевірка тощо.

Проводячи due diligence слід перевірити та проаналізувати ряд документів, зокрема:

– патенти та свідоцтва на об’єкти права ІВ, які підтверджують реєстрацію таких об’єктів;

– заявки на реєстрацію об’єктів права ІВ;

– договори, на підставі яких набувались права на об’єкти права ІВ;

– договори, що стосуються обтяження прав на об’єкти права ІВ;

– інші договори, що можуть торкатися об’єктів права ІВ;

– локальні нормативні акти компанії, які можуть стосуватися об’єктів права ІВ;

– судові документи, які можуть стосуватися об’єктів права ІВ (зокрема, судові рішення, ухвали про забезпечення позову, ухвали про затвердження мирових угод, судові виконавчі документи);

– документи, що підтверджують включення об’єктів права ІВ до різних реєстрів (зокрема, до митного);

– документи, що підтверджують використання об’єктів права ІВ;

– документи стосовно проведення оцінки об’єктів права ІВ;

– перелік програмного забезпечення та визначення належних документів, на підставі яких воно використовується чи належить компанії;

– інші документи, серед яких службове листування, описи об’єктів права ІВ, листування з патентними відомствами стосовно вказаних об’єктів та патентними повіреними, фото- та/чи відеофіксація використання об’єктів ІВ тощо.

Щодо суб’єктів процедури due diligence, то перевірка може бути проведена як самим інвестором (покупцем), так і з залученням консультантів і експертів. Проте, команда обов’язково повинна включати юридичний персонал, в неї також можуть входити інші фахівці. Успішне проведення процедури залежить від чіткої і злагодженої роботи всіх учасників такої процедури.

З результатам процедури due diligence, як правило, складається звіт щодо стану об’єктів ІВ та прав на них. Окрім того, звіт може містити рекомендації для компанії-власника ІВ, наприклад, удосконалення договорів на розпорядження майновими правами на об’єкти ІВ, визначення переліку умов, які має виконати компанія-продавець, якщо хоче, щоб договір був підписаний.

 


Отже, вчасний та ефективний аналіз об’єктів ІВ дає змогу уникнути ризиків та сприяє захисту інтересів сторін під час укладення угод, зокрема, для компанії-продавця (власника об’єктів ІВ) – це отримання найвищої ціни угоди, а для компанії покупця – отримання компанії з об’єктами ІВ у робочому стані та з необхідним і достатнім обсягом прав на них.

 

Компанія Olans Group вже тривалий час працює з об’єктами ІВ та оформленням прав на них, відтак може та знає, як з робити так, щоб в інвесторів не виникало питань до законності прав на об’єкти ІВ.
Окрім того, ви також можете ознайомитись з послугою Due Diligence проекту / стартапу в цілому на сторінці відповідних послуг, які надає Olans Group.

Поставити запитання/Замовити послугу

Обратная связь

КОНТАКТИ
КОНТАКТИ
вул. Обсерваторна, 21 А, 2 пов.,м. Київ, Україна, 04053

+38 (096) 460 92 98,
+38 (063) 518 17 52.

Зворотній зв’язок

Обратная связь