OLANS GROUP » ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ? 1

Підготовлено працівниками

ТОВ «Оланс Груп»

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ?

     В одній із наших статтей ми вже згадували договір про спільну діяльність як інструмент для залучення інвестицій. Так, в ході реалізацій конкретних цілей в учасників цивільного обігу виникає необхідність діяти спільними зусиллями. Договір про спільну діяльність є однією з форм такої діяльності. Розберемось детальніше, що ж являє собою даний договір та в чому особливості його укладення.
Сфера застосування договору досить різна: від одержання прибутку (господарська діяльність) до благодійної діяльності.

Згідно ст. 1130 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону.
Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників.

Законодавством встановлено, що вкладом учасника може бути все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв’язки.

Рекомендація. Оскільки ведення спільної діяльності на практиці може призвести до виникнення майнових спорів щодо права власності на майно учасників, яке передано у спільну діяльність, то для уникнення спорів щодо вартості вкладу радимо провести оцінку такого майна, скориставшись послугами професійного оцінювача.

Що писати в такому договорі?

     Як і в будь-якому іншому договорі, в договорі про спільну діяльність сторони врегульовують усі важливі питання, які можуть виникнути під час їх співробітництва. Зауважимо, що істотні умови такого договору законодавством не визначено. Інші умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників, а також ведення їхніх спірних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій, та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

     ЦК України не містить обмежень щодо кола суб’єктів-учасників спільної діяльності: ними можуть бути як фізичні особи, так і суб’єкти підприємницької діяльності. Учасниками спільної діяльності можуть бути також нерезиденти.
Даний договір є зручним з тієї сторони, що кожен учасник може діяти від імені всіх учасників або ведення справ може здійснюватися окремим учасником чи спільно всіма учасниками. Проте, більш ефективно буде визначити уповноваженого учасника, який діятиме від імені всіх учасників. На нього покладається обов’язок ведення бухгалтерського та податкового обліку, інформування інших учасників щодо ведення спільних справ, відповідальність за результати ведення спільної діяльності тощо.


Облік договору в контролюючих органах

     Договори про спільну діяльність мають особливість в порядку укладення, а саме вони підлягають взяттю на облік в контролюючих органах. Головною вимогою оподаткування спільної діяльності є наявність договору про спільну діяльність.

Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна, учасника договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди (п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України (далі – ПК України)).

Проте, варто відразу зауважити, що не всі такі договори ставляться на облік. Так, договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені ПК України, у контролюючих органах не обліковуються. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.
Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Важливо! Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

     Окрім того, одержані від такої діяльності доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом.

     У разі припинення, розірвання, закінчення строку дії чи досягнення мети договору про спільну діяльність для зняття його з обліку уповноважена особа подає до контролюючого органу за основним місцем обліку.

     Мають свою особливість правового регулювання договори про спільну діяльність з участю іноземного інвестора. Такі договори підлягають державній реєстрації в спеціально визначеному порядку. Окрім того, якщо договір про спільну діяльність укладено з нерезидентом, то у разі будь-якої виплати доходу з джерелом його походження з України на користь такого нерезидента (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті) уповноважений платник зобов’язаний утримувати податок з таких доходів.


     Отже, такі угоди дозволяють об’єднати кошти і майно двох або більше підприємницьких суб’єктів, що випускають будь яку продукцію, надають послуги тощо. Особливістю таких договорів є те, що вони мають бути поставлені на облік в контролюючих (органах податкової служби) платником податків, призначеним учасниками договору відповідальним за ведення справ утримання і сплату податків до бюджету.

     Зі способами збору коштів на стартап та видами договорів, якими можна це оформити, ви можете ознайомитись за цим посиланням.

 

Задати питання/Замовити послугу

Обратная связь

 

КОНТАКТИ
КОНТАКТИ
вул. Обсерваторна, 21 А, 2 пов.,м. Київ, Україна, 04053

+38 (096) 460 92 98,
+38 (063) 518 17 52.

Зворотній зв’язок

Обратная связь